STUDIA LICENCJACKIE

pastor Grzegorz Boboryk

dyrektor Instytutu Mesjanistycznego

We współczesnym wielorakim i zróżnicowanym świecie potrzebujemy Królestwa Bożego, które przyniósł Jeszua Mesjasz. Potrzebujemy sprawiedliwości, radości i pokoju, które są konstytucją Bożego Królestwa. Potrzebujemy Drogi, Prawdy i Życia, które przyniósł i którymi JEST Jeszua Mesjasz. Potrzebujemy znać i rozumieć źródło i korzenie chrześcijaństwa, aby Królestwo Boże było dziś w nas. Królestwo Boże tu i teraz.

Instytut

Mesjanistyczny

OPIS STUDIÓW

Instytut Mesjanistyczny to studia licencjackie, których celem jest kształcenie, wyposażanie i wzmacnianie tych wszystkich osób, które zarówno w Polsce, jak i zagranicą, są zainteresowane możliwościami i perspektywami służby mesjańskiej. Specjalnie przeszkoleni, doświadczeni specjaliści w zakresie teologii mesjanistycznej, tak od strony teoretycznej, jak i praktycznej, poprzez wykłady, warsztaty, dyskusję, inspirując studentów do aktywności własnej, dostarczą niezbędnych narzędzi do umiejętnej i wychodzącej naprzeciw wyzwaniom współczesności misji wśród społeczności żydowskich. 

SIEDEM TWIERDZEŃ

Założenia Instytutu Mesjanistycznego

DLACZEGO WARTO?

Będziesz uczestnikiem zajęć, w których porządnej porcji teorii towarzyszy praktyka w postaci warsztatów i dyskusji. Będziesz miał możliwość wziąć udział w konferencji oraz celebrowaniu wybranych świąt żydowskich.

Nawiążesz nowe relacje z wykładowcami i studentami z różnych krajów. Możesz wziąć udział

w wyjazdach naukowych i misyjnych zagranicę, w tym do Izraela - do Wspólnot Mesjańskich.

Dowiesz się, w jaki sposób teologia mesjanistyczna ze wszystkimi swoimi praktycznymi konsekwencjami może ubogacić i nadać pełniejszy charakter Kościołom chrześcijańskim.

Będziesz miał wyższe wykształcenie z tytułem licencjata i perspektywę kontynuowania kształcenia z możliwością uzyskania kolejnych tytułów naukowych - jeśli zechcesz.

Skorzystasz z doświadczenia polskich i zagranicznych wykładowców oraz przywódców służb i wspólnot mesjańskich.

Uzyskasz lepsze zrozumienie siebie oraz swojego miejsca w służbie mesjańskiej, kościelnej i w świecie.

Będziesz miał stały i bezpłatny dostęp do specjalistów szeroko rozumianej teologii mesjanistycznej, w tym - bibliotek w kraju i zagranicą.

KADRA

GRZEGORZ

BOBORYK

NIC

LESMEISTER

RAY

GANNON

VALENTIN

SVIONTEK

WAYNE

WILKS

PROGRAM STUDIÓW

3 lata studiów licencjackich

Od października 2018 

do czerwca 2021

12 zjazdów w ciągu 3 lat

Niestacjonarny

4 zjazdy w roku

Zjazd trwa od środy

do niedzieli

WSTS, Warszawa, ul. Wyborna 20

Możliwość zakwaterowania na nocleg (25 zł za noc)

Możliwość obiadów na miejscu (15 zł za obiad)

CZAS TRWANIA

TRYB

MIEJSCE

Od 2700 zł

Możliwość rozłożenia

na 2 lub 10 rat

Możliwość otrzymania stypendium naukowego!

KOSZT

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Zajęcia prowadzone będą w języku polskim i rosyjskim. 

JĘZYK WYKŁADOWY

APLIKOWANIE

Wypełnij internetowy

Pobierz i wypełnij

Dostarcz

Zgłoś się na

ORGANIZATOR I PARTNERZY STUDIÓW

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz.

OLEKSANDR SHAINOHA

+48 733 184 017

instytut.mesjanistyczny@gmail.com

albo

Wyższa Szkoła Teologiczno-Społeczna

ul. Wyborna 20

03-681 Warszawa


sekretariat@wst.edu.pl

tel. 022 679 72 41

NUMER KONTA:

04 1240 1082 1111 0000 0427 9110


NIP: 524-17-15-683

REGON: 010035700