STUDIA LICENCJACKIE

pastor Grzegorz Boboryk

dyrektor Instytutu Mesjanistycznego

Instytut

Mesjanistyczny

Szanowni Studenci,

informujemy, że najbliższy zjazd  Instytutu Mesjanistycznego odbędzie się w WSTS w dniach 9-13 września i będzie transmitowany na żywo online. 

11-15 listopada 2020

OPIS STUDIÓW

We współczesnym wielorakim i zróżnicowanym świecie potrzebujemy Królestwa Bożego, które przyniósł Jeszua Mesjasz. Potrzebujemy sprawiedliwości, radości i pokoju, które są konstytucją Bożego Królestwa. Potrzebujemy Drogi, Prawdy i Życia, które przyniósł i którymi JEST Jeszua Mesjasz. Potrzebujemy znać i rozumieć źródło i korzenie chrześcijaństwa, aby Królestwo Boże było dziś w nas. Królestwo Boże tu i teraz.


Instytut Mesjanistyczny to studia licencjackie, których celem jest kształcenie, wyposażanie i wzmacnianie tych wszystkich osób, które zarówno w Polsce, jak i zagranicą, są zainteresowane możliwościami i perspektywami służby mesjańskiej. Specjalnie przeszkoleni, doświadczeni specjaliści w zakresie teologii mesjanistycznej, tak od strony teoretycznej, jak i praktycznej, poprzez wykłady, warsztaty, dyskusję, inspirując studentów do aktywności własnej, dostarczą niezbędnych narzędzi do umiejętnej i wychodzącej naprzeciw wyzwaniom współczesności misji wśród społeczności żydowskich. 

SIEDEM TWIERDZEŃ

Założenia Instytutu Mesjanistycznego

DLACZEGO WARTO?

Będziesz uczestnikiem zajęć, w których porządnej porcji teorii towarzyszy praktyka w postaci warsztatów i dyskusji. Będziesz miał możliwość wziąć udział w konferencji oraz celebrowaniu wybranych świąt żydowskich.

Nawiążesz nowe relacje z wykładowcami i studentami z różnych krajów. Możesz wziąć udział

w wyjazdach naukowych i misyjnych zagranicę, w tym do Izraela - do Wspólnot Mesjańskich.

Dowiesz się, w jaki sposób teologia mesjanistyczna ze wszystkimi swoimi praktycznymi konsekwencjami może ubogacić i nadać pełniejszy charakter Kościołom chrześcijańskim.

Będziesz miał wyższe wykształcenie z tytułem licencjata i perspektywę kontynuowania kształcenia z możliwością uzyskania kolejnych tytułów naukowych - jeśli zechcesz.

Skorzystasz z doświadczenia polskich i zagranicznych wykładowców oraz przywódców służb i wspólnot mesjańskich.

Uzyskasz lepsze zrozumienie siebie oraz swojego miejsca w służbie mesjańskiej, kościelnej i w świecie.

Będziesz miał stały i bezpłatny dostęp do specjalistów szeroko rozumianej teologii mesjanistycznej, w tym - bibliotek w kraju i zagranicą.

KADRA

GRZEGORZ

BOBORYK

NIC

LESMEISTER

RAY

GANNON

VALENTIN

SVIONTEK

WAYNE

WILKS

PROGRAM STUDIÓW

3 lata studiów licencjackich. Od października 2020 do czerwca 2023

9 zjazdów w ciągu 3 lat

Niestacjonarny, 3 zjazdy w roku,

każdy zjazd trwa od środy do niedzieli

WSTS, Warszawa, ul. Wyborna 20

Możliwość zakwaterowania na nocleg (25 zł za noc)

Możliwość obiadów na miejscu 

CZAS TRWANIA

TRYB

MIEJSCE

Od 2900 zł

Możliwość rozłożenia na raty.

Możliwość otrzymania stypendium!

KOSZT

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Zajęcia prowadzone będą w języku polskim i rosyjskim. 

JĘZYK WYKŁADOWY

REKRUTACJA 2020/2021

1

2

3

4

ZAPISZ SIĘ PRZEZ INTERNET

Wypełnij internetowy

formularz zgłoszeniowy,

klikając w przycisk „APLIKUJ TERAZ”

WYPEŁNIJ

FORMULARZ

Zaloguj się w uczelnianym systemie rekrutacyjnym, uzupełnij formularz i wgraj dokumenty.

DOKONAJ

WPŁATY

Dokonaj przelewu

opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł

ZBIERZ KOMPLET DOKUMENTÓW

Przygotuj niezbędne dokumentu do rekrutacji

5

ZAPISZ SIĘ NA ROZMOWĘ KWALIFIKACYJNĄ 

Po przesłaniu wszystkich dokumentów zostanie wysłany link do zapisów na rozmowę rekrutacyjną online.

ORGANIZATOR I PARTNERZY STUDIÓW

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz.

OLEKSANDR SHAINOHA

+48 733 184 017

instytut.mesjanistyczny@wsts.edu.pl

Informujemy, że Administratorem danych osobowych w myśl Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016.922 j.t. ze zm.) jest Wyższa Szkoła Teologiczno-Społeczna w Warszawie, ul. Wyborna 20. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane na potrzeby realizacji procesu rekrutacji i przebiegu studiów, jak też w celach archiwalnych. Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

Wyższa Szkoła Teologiczno-Społeczna

ul. Wyborna 20

03-681 Warszawa


dziakanat@wsts.edu.pl

rekrutacja@wsts.edu.pl

tel. 513 364 306

NUMER KONTA:

04 1240 1082 1111 0000 0427 9110


NIP: 524-17-15-683

REGON: 010035700