INSTYTUT MESJANISTYCZNY - STUDIA LICENCJACKIE

KADRA

Grzegorz  Boboryk

Z wykształcenia i powołania teolog i biblista, filozof, pastor. Wraz z żoną Anną prowadzą Obszar Uczniostwa w Społeczności Chrześcijańskiej „Północ”. Wykładowca w Wyższej Szkole Teologiczno-Społecznej w Warszawie (hermeneutyka, egzegeza Starego Testamentu, wprowadzenie do Starego Testamentu, język hebrajski, seminarium dyplomowe). Konsultant kościelny, redaktor naukowy i tłumacz przekładu ekumenicznego Starego Testamentu w Towarzystwie Biblijnym w Polsce.

Nic Lesmeister

Nic Lesmeister jest Prezydentem Messianic Jewish Bible Institute. MJBI to międzynarodowa służba obecna w 9 krajach, której siedziba główna znajduje się w Dallas w Stanach Zjednoczonych. Przed dołączeniem do MJBI, Nic był przedsiębiorcą w sektorze finansowym. Z pasją wspiera młodych przedsiębiorców, którzy wykorzystują swoje talenty i zasoby, by błogosławić Izrael i naród żydowski na całym świecie. Nic jest zaangażowany w działanie wielu organizacji pozarządowych oraz jest członkiem Rady kościoła Soma w Tyler w Texasie.

Ray  Gannon

Dr Ray Gannon od 43 lat jest zaangażowany w posługę wśród Żydów, w budowanie wspólnot mesjańskich oraz jest nauczycielem akademickim. Przyczynił się do powstania wspólnot mesjańskich od Kalifornii po Nowy Jork. Założył Israel College of the Bible w Jerozolimie. Odpowiada za program studiów mesjanistycznych na King’s University w Los Angeles. Jest wiceprzewodniczącym ds. naukowych w Messianic Jewish Bible Institute.

Valentin Sviontek

W 1989 roku Valentin i Tatyana Sviontek nie otrzymali zgody na zamieszkanie w Izraelu z powodu wiary w Yeshuę. W rezultacie w 1990 roku wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych. W 1993 roku Val ukończył Christ for the Nations w Dallas. W 1996 roku Val i Tatyana wrócili na Ukrainę, gdzie razem z Wayne i Bonnie Wilks współtworzyli Messianic Jewish Bible Institute w Odessie.  

Od 2003 roku prowadzą wspólnotę mesjańską Or ha Mashiah, która dziś gromadzi około 300 osób.

Wayne  Wilks

Wayne Wilks jest pastorem odpowiedzialnym za Służbę Mesjańską w Kościele Gateway w Stanach Zjednoczonych. Jako młody pastor miał przywilej rozwijać się u boku Roberta Morrisa, Pastora Przełożonego Gateway, w okresie, kiedy narodziła się wizja służby mesjańskiej. W 1996 roku został wysłany na placówkę misyjną, by pracować wśród Żydów za granicą. Podczas swojej misji na Ukrainie, w Odessie, założył Messianic Jewish Bible Institute. MJBI szkoli liderów służby mesjańskiej i stara się przekazywać kościołom Boże serce dla narodu Żydowskiego.

David Rudolph 

W 2015 roku uzyskał tytuł profesora Nowego Testamentu i teologii mesjanistycznej na King’s University. Od 2011 roku jest dyrektorem w the School of Jewish Studies w Messianic Jewish Theological Institute, gdzie wykłada Nowy Testament. W latach 2011 - 2015 był rabinem mesjanistycznej synagogi o nazwie Tikvat Israel „Nadzieja Izraela”. Jako profesor i rabin chce zachęcać ludzi, modlić się z nimi i poprzez studia pomagać im na ich drodze z Panem.

Barri Cae Seif

Jest wykładowcą, autorem książek, teologiem biblijnym. Uzyskała tytuł licencjata psychologii w Stephens College, tytuł magistra w dziedzinie zarządzania (M.B.A.) w Amberton University, a także stopień naukowy doktora nauk biblijnych (Ph.D.) w Trinity Theological Seminary.

Wykłada na kilku uniwersytetach. Prowadzi zajęcia na studiach licencjackich, magisterskich oraz doktoranckich. Jest znanym mówcą konferencyjnym. Każdego roku odwiedza Izrael w charakterze przewodniczącej organizacji humanitarnej.

Greg Stone

Jest pastorem i wykładowcą, dumnym ojcem pięciorga dzieci i póki co jedenaściorga wnuków! Tym, co go szczególnie fascynuje to Boże miłosierdzie mu okazane.

Dr Greg Stone uzyskał stopień naukowy doktora w King’s University w Van Nuys w Kalifornii (2013); tytuł magistra teologii w Theological Seminary (the Assemblies of God) w Springfield w Missouri (1995); tytuł magistra z zakresu poradnictwa na Liberty University w Lynchburg w Virginii (1993); tytuł licencjata z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi na Uniwersytecie Saint Leo w St. Petersburgu na Florydzie (1987); dyplom nauk humanistycznych i wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych z Community College of the Air Force (1987); dyplom nauk humanistycznych z Saint Leo University w St. Petersburg, Floryda (1986).

Jeffrey Seif

Jest jednym z najbardziej znanych przedstawicieli ruchu mesjanistycznego. Studiował w Moody Bible Institute, w Trinity College, wreszcie w Theological Seminary na Southern Methodist University, gdzie uzyskał zarówno tytuł magistra, jak i stopień naukowy doktora. Na Kings University Houston uzyskał honorowy tytuł naukowy profesora nauk biblijnych i judaistyki. Wieloletni i doświadczony wykładowca na kampusach uniwersyteckich Dallas, Los Angeles, i innych. W Stanach Zjednoczonych jest powszechnie znany z programów telewizyjnych, poświęconych tematyce mesjanistycznej. W ramach Tanakh of the Tree of Life kierował 70 osobowym zespołem tłumaczy, pracujących nad przekładem biblijnym, uwzględniającym żydowskie korzenie. Jest autorem licznych książek.

Lynn Jacobson

Pochodzi z żydowskiej rodziny od dwóch pokoleń wierzącej w Jezusa. Swoją służbę rozumie jako budowanie mostów w relacjach i wzajemnym zrozumieniu między żydowskimi i chrześcijańskimi wspólnotami. Zdobyła trzy tytuły magistra (M.B.A., M.S., M.Div.), w tym z zakresu teologii mesjanistycznej w The King’s University, oraz stopień doktora nauk humanistycznych z zakresu zarządzania na University of Oregon. Lynn jest wykładowcą Starego Testamentu w New Hope Christian College w Eugene. Prowadzi wykłady dotyczące żydowskich korzeni chrześcijaństwa w kościołach i uczelniach. Aktywnie działa również w tradycyjnych żydowskich wspólnotach, gdzie uczy się, służy i koordynuje liczne żydowsko-chrześcijańskie wydarzenia. Jest przewodnikiem wycieczek do Izraela.

Shawn Moir

Dr Moir pełni funkcję dyrektora ds. uwielbienia i edukacji w synagodze Baruch HaShem Messianic w Dallas, w Teksasie. Uzyskał tytuł licencjata z administracji lotniczej na Farmingdale State University w Nowym Jorku, magistra teologii w Theological Seminary w ramach Assemblies of God, oraz stopień naukowy doktora teologii mesjanistycznej na King’s University. Shawn ukończył także studia magisterskie na Uniwersytecie w Jerozolimie. Napisał również pracę doktorską w Fuller Theological Seminary w Pasadenie, w Kalifornii. Moir zakłada nowe wspólnoty, jest kapelanem w hospicjum, a także liderem uwielbienia i pastorem młodzieżowym.

Oleksandr Shainoha

Asystent Dyrektora Instytutu Mesjanistycznego, wykładowca Wyższej Szkoły Teologiczno-Społecznej.

Uzyskał tytuł magistra teologii w Seminarium Teologicznym w Odessie na Ukrainie.

Przez dziesięć lat był dziekanem w Messianic Jewish Bible Institute w Odessie. Przez ostatnie 17 lat pełnił funkcję lidera i nauczyciela we Wspólnocie Mesjanistycznej „Światło Mesjasza” w Odessie. Obecnie jest liderem Służby Mesjańskiej w Społeczności Chrześcijańskiej Północ w Warszawie oraz wykładowcą Wyższej Szkoły Teologiczno-Społecznej w Warszawie.

Rabbi Ari Waldman

Vladimir Picman

Rabin wspólnoty mesjanistycznej w Berlinie i mówca konferencyjny oraz wykładowca. Jest również dyrektorem wykonawczym Beit Sar Shalom w Niemczech, prezydentem the German Messianic Jewish Alliance i wreszcie wiceprezydentem International Messianic Jewish Alliance. Włączając się w prace Chosen People Global Ministries, wspiera działania misji mesjanistycznej w zachodniej i wschodniej Europie. Tytuł magistra uzyskał w Ukraińskim Państwowym Uniwersytecie (1992); tytuł magistra teologii w Dallas Theological Seminary (2006); zaś stopień doktora na Uniwersytecie w Dortmundzie (2016). Wielkim pragnieniem dra Vladimira Pikmana Pikmana jest przyprowadzanie ludzi do Boga, przygotowywanie nowych pracowników oraz zakładanie nowych wspólnot mesjańskich na całym świecie.

Hanna Shainoha

Kierownik biura Instytutu Mesjanistycznego w Wyższej Szkole Teologiczno-Społecznej.

Ukończyła Messianic Jewish Bible Institute w Odessie na Ukrainie.

W ciągu ostatnich 17 lat podejmowała aktywną służbę we Wspólnocie Mesjanistycznej „Światło Mesjasza” w Odessie. Obecnie jest liderem Służby Mesjańskiej w Społeczności Chrześcijańskiej Północ w Warszawie.

© 2021 Wyższa Szkoła Teologiczno-Społeczna w Warszawie, ul. Wyborna 20, 03-681 Warszawa.

Informacje o rekrutacji i studiach: rekrutacja@wsts.edu.pl,  tel. 579 832 406.

Informacje o opłatach: sekretariat@wsts.edu.pl, tel. 22 679 72 41.

Numer konta: 04 1240 1082 1111 0000 0427 9110 

NIP: 524-17-15-683; REGON: 010035700